IJAMBO NGENDERWAKO RYA RUSAMA 2019: GUKUNDA IBIKORWA NO KUBIHA UMWANYA UKWIYE

Caritas Burundi ihamagariwe gusenga isaba amahoro mu kwezi kw'irozari

Envoyer Imprimer PDF

Ukwezi kwa Rusama turi kumwe na Bikira Mariya mu kuvuga neza ishapule.

Connaitre Caritas Burundi