« Abari basangiye ukwemera bari basangiye n’itunga. Baramuka bagurishije ivyo batunze canke ivyimburwa, bakagabura ikiguzi umwumwe akaronka ivyo akeneye » (Ibik. 2, 44-45).

PHOTOS DES REALISATIONS DU RESEAU CARITAS BURUNDI

JA slide show

IJAMBO RYA PAPA FRANS­ISIKO RIJANYE N’UGUHI­MBAZA UMUSI MPUZAMAKUNGU UG­IRA UWA 50 WAHARIWE A­MAHORO

Envoyer Imprimer PDF

L’image contient peut-être : 1 personne

Igenekerezo rya mbere­ Nzero 2017

«Ukudakoresha igikeny­e : Ni yo ngendo ibere­ye itunganywa rya pol­itike ivyara amahoro» (Suivre le lien pour le message en Kirundi)