BAKRISTU MWESE, SHIGIKIRA IBIKORWA VYA CARITAS BURUNDI MURI IYI KAREMA YO GUSABIKANYA (CAREME DE PARTAGE 2019) TANGA INTERERANO YAWE UKORESHEJE IZI COMPTE MURI BANCOBU n° 00301-03008020302-07 ; URI HANZE NI MURI BRB , Intitulé CARITAS BURUNDI/EURO n° 33201310

Diocèse de Bururi

Le Diocèse de BURURI et ses Eveques

Bishops of Bururi (Roman Rite)

Bishop Venant Bacinoni (73)Bishop Venant Bacinoni (73)
(2007.06.25 – ...)

Bishop of Bururi (Burundi)

Born: 1940.02.20 (Burundi)
Ordained Priest: 1965.04.20
Consecrated Bishop: 2007.09.08

Bishop of Bururi (Burundi) (2007.06.25 – ...)

Archbishop Simon Ntamwana (67)Archbishop Simon Ntamwana (67)
(Apostolic Administrator 2005.11.21 – 2007.06.25)

Bishop Bernard Bududira
(1973.09.17 – 2005.11.19)

Born: 1934.08 (Burundi)
Ordained Priest: 1963.07.08
Consecrated Bishop: 1973.11.30
Died: 2005.11.19 († 71)

Bishop of Bururi (Burundi) (1973.09.17 – 2005.11.19)

President of Catholic Bishops’ Conference of Burundi (1989 – 1997)

Bishop Joseph Martin, M. Afr.
(1961.06.06 – 1973.09.17)

Born: 1903.04.29 ( Belgique)
Ordained Priest: 1926.06.29
Consecrated Bishop: 1949.11.30
Died: 1982.06.13 († 79)

Titular Bishop of Oliva (1949.07.14 – 1959.11.10)

Vicar Apostolic of Ngozi (Burundi) (1949.07.14 – 1959.11.10)

Bishop of Ngozi (Burundi) (1959.11.10 – 1961.06.06)

Bishop of Bururi (Burundi) (1961.06.06 – 1973.09.17)

Connaitre Caritas Burundi